Frågor & svar

Är det säkert?
Servern. Ja. Både vår hemsida och molntjänst är placerade hos Binero för att vi tycker deras erbjudande är det mest stabila, ambitiösa och säkra. Läs mer om hur deras infrastruktur och säkerhet fungerar här: Om Binero   Vi använder tillsvidare http som protokoll för att kommunicera mellan klient/webbläsare och webbserver eftersom inga personliga uppgifter eller login skickas (vi hanterar heller inte betalningar via hemsidan). Vi följer naturligtvis utvecklingen mot att allt fler konverterar till ett https-protokoll, men vi avvaktar för egen del tills vi ser att behovet och nyttan blir större.

Data. Urvalsfiler och undersökningsresultat är krypterade, så att bara den med rätt login uppgifter kan ta del av dem. Du som kund ansvarar själv för att ditt lösenord inte blir känt av obehöriga. Eftersom även lösenorden är krypterade kan inte ens vi på Target Finder se er data.

E-postutskick. Efter noggrann research har vi valt att använda Mandrill till att skicka ut enkätinbjudningarna via e-post. Det ger möjlighet till god statistik samt att följa upp vilka e-postadresser som går iväg respektive studsar.

Enkäterna. Vi har programmerat för att enkäterna ska kunna läsas bra i de allra flesta operativsystem och oavsett skärmstorlek. I takt med att tekniken utvecklas vidare, hänger vi med och anpassar vårt system utan att du behöver göra någonting.

Anonymitet. De som medverkar i våra undersökningar är anonyma i bemärkelsen att det ingenstans framgår vilken enskild respondent som har svarat vad i enkäten. Vi använder oss av branschpraxis på så sätt att inga enkätlänkar kan skickas iväg med mindre än att minst fem unika e-postadresser finns uppladdade i urvalsfilen. Men, även om det skulle bli färre än fem stycken som väljer att besvara enkäten redovisar vi ett resultat! Icke-svar och svar behandlas således av oss lika ur anonymitetssynpunkt. Vi gör det möjligt att i urvalsfilen koda varje unik e-postadress som A eller B. Innebörden väljer du själv (t.ex. Man/Kvinna i de fall denna data behövs till jämställdhetsplanen, Nyckelpersoner/Övriga i händelse av att en sådan uppdelning är av stor analytisk betydelse, etc.). Om denna kodning används, gäller regeln att det måste finnas minst fem unika e-postadresser för såväl A som B för att enkäter ska kunna skickas iväg.

Konfidentialitet. Vi berättar inte för någon annan om vilka kunder vi har, ej mindre vad de gör tillsammans med oss. Såvida inte vi och dem det berör i förväg är överens om att det är bra för alla parter.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Hur kommer jag igång?Pictogram 7
Login uppgifter skapas i samband med att du blir kund. I samband med din första beställning anger du kontakt- och faktureringsuppgifter, väljer det lösenord som ska kopplas ihop med din e-postadress, klickar på REGISTRERA och sedan är du igång. Via vår molntjänst kommer du åt ALLT; enkäter, rapporter, instruktioner och förklaringar samt handfasta råd om exakt hur du bör gå tillväga för att framgångsrikt arbeta med målstyrning (s.k. Best Practice).
Kan vi byta login- och kontaktuppgifter?
Ja. När du är inloggad kan du på startsidan klicka på kugghjulet, som är placerat överst till höger. Där kan du editera i alla kunduppgifter, inkl. byta e-postadress och lösenord. Har du glömt ditt lösenord kan du på login-sidan begära att systemet skickar dig en länk som ger dig möjlighet att återställa det.
Kostar allt likadant?
Ja. Du får access till hela vårt system genom att beställa minst en undersökning, oavsett om du tänker dig genomföra det vi kallar Medarbetar-, Kund- eller Profilpotentialen. Du väljer i varje tillfälle det du tycker dig ha mest behov av. Beställer du redan från början flera undersökningar, så blir styckepriset per undersökning lägre. Använd dem inom ett år från beställningsdatum. Därefter kommer du fortfarande åt vårt system, men kan inte aktivera någon ny undersökning förrän du beställer nya.
Varför betalar man i förskott?
För att det innebär vi pga. enklare administration kan erbjuda ett lägre pris för våra tjänster än annars. Direkt efter din beställning skickas en orderbekräftelse till dig via e-post och därefter kan du börja använda våra tjänster fullt ut. Någon dag efter din beställning skickar vi vår faktura med betalningsvillkor 30 dagar netto. Väljer du att inte betala vår faktura, stänger vi dagen efter förfallodatum av ditt konto i väntan på att betalning sker. Eventuella utestående enkäter kan ändå besvaras, vi tar bara bort dina möjligheter att logga in tills betalningen har kommit fram.
Hur kan det vara så mycket billigare än allt annat på marknaden?
För att det går! Vi har fokuserat på att det mest avgörande för alla verksamheters framgång är hur engagerade och delaktiga de berörda blir. Medarbetare och kunder. Vi har samlat ihop enorma mängder kunskap, erfarenhet och nytänkande kring verksamhetsutveckling och sedan skalat bort allt det som inte måste vara kvar för att vår tjänst ska vara enkel, inspirerande och effektiv. Vi är inte snåla och vi slösar inte. Priset är lågt för att vi följer en stabil Best Practice och för att det är du själv som gör den nödvändiga och avgörande anpassningen (genererar engagemang och motivation via delaktighet).
Varför har ni avgränsat så i enkäterna?
I respektive enkät har vi avgränsat oss till att ta med påståenden som är gemensamma för oss som människor och som stabilt förklarar hur bra eller dåligt verksamheten fungerar. Våra formuleringar av påståenden och svarsalternativ är valda med stor hänsyn till processen, att den i flera moment ska involvera de berörda. En positiv bieffekt är att enkäten blir kortare, enklare och mer inspirerande att fylla i. Du kan ta bort så många av våra rekommenderade påståenden du vill, men maximalt endast addera upp till fem egna. Det beror dels på att vi med vår ansats menar att våra påståenden täcker in det allra mesta, men det beror också på att vi vill undvika långa eller disharmoniska enkäter. Tycker man inte att Target Finders Best Practice passar, så hjälper vi gärna till med en fristående Ad hoc lösning istället.
Varför inte på många språk?
Enkäten är i sin grundform på svenska. Detta för att vår utgångspunkt är Sverige och svenska verksamheter (Läs mer…). Flera språk gör tjänsten både mer komplicerad och dyrare, något vi enligt devisen ”Hata slöseri!” alltid undviker. Men… vi förstår att flera språk används inom Sverige och erbjuder därför möjlighet för de svarande att även kunna besvara sin enkät på engelska. Om efterfrågan så kräver kan ytterligare språkval komma att bli aktuellt. Är du angelägen, kontakta Christer Johansson, VD och metodansvarig, för en statusrapport.
Christer JohanssonKan vi få hjälp med resultatgenomgången?
Kontakta Christer Johansson, VD och metodansvarig, för en offert. Han har gjort mååånga, är duktig och tycker det är roligt!

Benchmarking, hur fungerat det?
Vi tycker benchmarking är mycket intressant, men begränsat ur användningssynpunkt. För alla våra angreppssätt kan du vid resultatrapporteringen välja om du vill visa jämförande data för någon av dina tidigare genomförda undersökningar eller inte (t.ex. samma enhet för ett år sedan eller en annan enhet inom samma verksamhet). Benchmarking är både intressant och användbart när man vet exakt vad det är man jämför sig med. I andra sammanhang är det mest vilseledande. Låt fokus ligga i att ständigt sträva efter där ni vill vara, oavsett om ni nu redan är där eller om ni nu är en bit ifrån. När det gäller Medarbetarpotentialen gjorde vi 2015 en representativ stickprovsundersökning bland yrkesverksamma svenskar i åldern 25-65 år. Läs vår rapport för 2105 här. Vi använde Norstats erkänt förnämliga webbpanel för att kunna erbjuda dig benchmarkingdata som du exakt vet vad den avser. Ett genomsnitt av ett relevant Sverige. För Kund- respektive Profilpotentialen är vår bedömning att motsvarande högkvalitativa benchmarkingdata inte kan tas fram under rimliga villkor, så därför har vi avstått.
Räkneexemplet, kan man verkligen se det så?
Under rubriken Erbjudande har vi lagt in ett mycket förenklat räkneexempel på vad en förbättring av Medarbetarpotentialen skulle kunna innebära ekonomiskt. Naturligtvis är det inte en sambandsmässigt helt och hållet korrekt beräkning (det beror på fler omständigheter än så), men å andra sidan säger ju allt sunt förnuft att det är ganska precis så här det förhåller sig. Via våra potentialundersökningar mäter du hur bra eller dåligt era verksamhetskritiska faktorer upplevs fungera. Ju fler som upplever att viktiga saker inte fungerar i er verksamhet, desto fler som upplever irritation och frustration pga. det. Följden är att värdefull energi läggs på annat än det som hade kunna föra er mot maximal framgång. Vår poäng är att om ni just nu inte verkar enligt er fulla potential, så finns det MER kapacitet att få ut med era befintliga resurser. Det betyder INTE att personalen ska öka tempot, det betyder att:
– de oftare ska göra rätt saker från början (så det inte behöver göras om)
– att de inte ska göra några överleveranser (som inte uppskattas eller används)
– att det inte ska ske någon onödig väntan (på att någon annan ska göra eller besluta något för en)
– att tidigare outnyttjad kreativitet börjar användas (som kan främja utvecklingen)
Vad säger officiell forskning om arbetsmiljöns inverkan på individerna?
Arbetsmiljön är så viktig för oss människor att vi har en myndighet satt att bevaka den. Arbetsmiljöverket verkar för att skydda individerna, så att de i sitt arbete inte far illa av vare sig fysiska eller psykiska skäl. När det gäller psykiska faktorer pratar man ofta om dess yttersta konsekvenser, d.v.s. psykosomatiska sjukdomar. Då och då lyckas Arbetsmiljöverket och dess samarbetspartners (t.ex. Universiteten) komma ut med information som uppmärksammas av media, men för den som vill finns alltid det mesta tillgängligt via Arbetsmiljöverkets hemsida. Att skydda individerna är inte vår direkta utgångspunkt, men det ena utesluter i det här fallet inte det andra. Vi fokuserar på att identifiera onödig friktion, hinder, slöseri i arbetsrelationerna och det innefattar både de mellan kollegor och de mellan leverantör och kund. Det som inte upplevs fungera som det borde, är irriterande och tar energi som hade kunnat användas till något produktivt. Långvarig frustration leder till psykosomatiska besvär och sjukdomar, m.a.o. att kontinuerligt arbeta för väl fungerande arbetsrelationer är mer produktivt, mer hälsosamt för de berörda och på alla sätt lönsamt.