All inclusive!

PRISER & VILLKOR     VI GÖR DET ENKELT!

ALLA som registrerar ett konto hos oss får direkt tillgång till ALLT i vårt verktyg. Priset påverkar antalet undersökningar* som ni kan sätta igång, ingenting annat. Vill ni börja försiktigt, kan ni när som helst ”fylla på” genom att beställa flera via ert login. Ni skickar ut era undersökningar när som helst, så länge det sker inom ett år från beställningen (Obs! Just nu specialvillkor då vi har ett planerat systemunderhåll 15/11 – 31/12 2019). All resultatdata sparas utan tidsbegränsning och ni kommer alltid åt den via ert login.

* Tänk en undersökning per enhet som ni är beredda att jobba med separat. Varje undersökning ger en separat resultatrapport. Vill ni i efterhand slå samman resultatet från flera enheter till en större grupp (t.ex. företagstotal), oavsett när de olika undersökningarna har genomförts, gör ni det enkelt själva via vårt rapportverktyg. Det innebär t.ex. att Ekonomiavdelningen och Produktionen med fördel kan genomföra sina respektive mätningar när det passar dem bäst!

Vårt låga pris bygger på att vi både hoppas och tror att ni följer upp ert målinriktade arbete efter hand. Er verksamhet blir mest framgångsrikt då och
går det bra för er, går det bra för oss.
Ta väl hand om era resurser, precis som vi!

Bli kund via Skapa konto! Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Target Finder är Software as a Service (SaaS, en s.k. molntjänst), dvs. tjänsten är alltid uppdaterad och tillgänglig, där ni har uppkoppling. Eftersom det inte sker någon fysisk leverans och inte görs någon installation hos dig som kund, blir många saker enkla. Vi bevakar kontinuerligt att vårt system fungerar som det är avsett och ställer så fort vi kan det till rätta som eventuellt inte fungerar. Vi gör smarta leverantörsval, så att vi kan hålla vår egen support enkel och kostnadseffektiv. Vi hatar slöseri, både för principens och för din skull!
Undersöknings- och rapportverktyget har vi utvecklat själva. Liksom enkäterna, tolkningsguiderna, processrekommendationerna och dokumentationstexterna. Target Finder baserar sig på summan av vår breda, mångåriga och framgångsrika erfarenhet. Under rubriken Det här är vi (och LinkedIn) kan du läsa mer om var vi som personer har fått några delar av vår inspiration.
Skulle du av någon anledning tycka att leveransen inte rimmar med vårt löfte, ber vi dig kontakta oss omedelbart. Vi är pragmatiska och övertygade om att vi med våra goda avsikter kan komma överens om det mesta. Skulle du av någon anledning vilja driva en fråga till rättstvist, respekterar vi det, men ber dig notera att ett eventuellt skadestånd aldrig kan överstiga det belopp du som kund har investerat hos Target Finder. Vi tar vårt ansvar.