Kundpotentialen på 1 min

Pictogram 3 Målarbetet startar med en kundundersökning där vi i en enkät utgår från 16 st. frågor. De täcker med god vilja in alla de infallsvinklar och sammanhang som vetenskap och praktisk erfarenhet är överens om påverkar hur effektivt en kundrelation fungerar. Oavsett om det gäller produkt- eller tjänstesektorn, men avgränsat till B2B (dvs. Business-to-Business, eller uttryckt som att såväl kund som leverantör är professionella aktörer).

Den som vill, kan ta bort valfria frågor från vår rekommenderade enkät och lägga till egna. Att enkäten är kort och att den med sitt upplägg inbjuder till påverkan av generella prioriteringar, ger den stora förutsättningar att bli uppskattad av alla parter som ett kompletterande instrument till den mer vardagliga affärsdialogen. Undersökningen är i sin grundform på svenska. Men vet eller antar du att någon av de svarande inte kan tillgodogöra sig enkäten på svenska, väljer du i set-up läget av undersökningen att markera ytterligare språk (tillsvidare engelska) och låter på så sätt den svarande (på startsidan i enkäten) själv välja vilket språk som enkäten ska visas på. Du kan naturligtvis jämföra resultatet med alla andra undersökningsresultat du via ditt login har tillgång till (t.ex. förra mätningen eller ett systerföretags resultat).

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Antingen väljer ni att angripa kundpotentialen i form av att se hela ert företag som en helhet (ett kunderbjudande), eller så delar ni upp verksamheten i mindre men relevanta delar (affärsområden, profit centers). Vårt verktyg erbjuder båda möjligheterna. Varje enhet gör sin undersökning och efterföljande målprocess. Det betyder att enkäterna distribueras vid tidpunkter som passar respektive enhet bäst, vilket är vägvinnande ur förankringssynpunkt med både kunder och medarbetare. Vill du i efterhand slå samman resultat från flera enheter till en total, så gör du det enkelt i vårt rapportverktyg. Och sist, men allra främst, via ditt login kommer du åt vår detaljerade guideline som steg för steg visar hur du bör använda undersökningsresultatet för att tillsammans med dina kollegor formulera förankrade mål som ger er maximal framgång. = Target Finders affärsidé!