M-potentialen

Konsekvensen av bra stämning är antingen synergi eller slöseri!


Kan bra stämning på jobbet verkligen vara fel? Tänk efter, så håller du nog med vetenskapen om att dålig stämning alltid är fel, medan bra stämning kan vara antingen eller – för verksamheten!

 

Baserar den goda stämningen sig endast på att kollegorna trivs tillsammans som personer, blir arbetsuppgifterna till negativa avbrott från att prata fritidsintressen, drömmar och ambitioner som ligger utanför verksamheten. Den goda stämningen blir kontraproduktiv. Användbar energi slösas (på arbetstid) bort till att prata och göra annat än det som för verksamheten mot sina mål.

Tricket är förstås att eftersträva en god stämning som först och främst baserar sig på att kollegorna känner de jobbar bra tillsammans, att de gillar hur de tillsammans arbetar för att nå sin verksamhets mål. Den goda stämningen och energin blir till synergi och framgång, ett minimum av onödig friktion och en verksamhet som lever sin fulla potential. Trivs kollegerna dessutom bra med varandra privat, så är det naturligtvis bara bra. För dem och därför också för verksamheten (som vill ha hela människor).

Vi tror alla människor eftersträvar att vara i en miljö där de trivs, men att sätta det som mål och måttstock för sitt arbetsklimat, utan att förtydliga vari trivseln i så fall består, kan bli farligt. Detta faktum ligger bakom varför flera sambandsstudier mellan arbetsplatsers trivsel och lönsamhet visat sig vara motsägelsefulla.