Medarbetarnas arbetssituation och samverkan kan både hjälpa och stjälpa er verksamhet att arbeta enligt er fulla potential. Vad blir 1+1+1 hos er? Läs mer…


Kundernas attityd till det ni gör nu, påverkar era möjligheter att få leverera nästa gång de får behov av det ni erbjuder. Läs mer…


Visst känns det förnuftigt att stämma av hur de du vill påverka uppfattar din verksamhet nu, innan du väljer väg att påverka dem. Läs mer…

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Target Finder Best Practice

Vad är bra som det är och vad behöver åtgärdas? Pågår det ett slöseri eller arbetar ni i enlighet med er fulla potential? I en och samma tjänst erbjuder vi tre olika infallsvinklar. Det är enkelt och bra för alla. Ni väljer själva helt fritt när ni ska fokusera på Medarbetar-, Kund- eller Profilpotentialen. Lika enkelt, inspirerande och vägvinnande att genomföra, vilket som. Läs mer…

Varför inte räkna så här?

Om 71

Goda alternativ

Boken
Läs boken.
Skriven av vår egen metodansvarige. Låt dig bli inspirerad till att flyta fram dina positioner. Bli bättre på att köpa och själv göra undersökningar. Det där du allt för länge trott är svårt och omständligt.
Beställ boken! Bläddra i boken!

Låt oss bygga ert eget moln.
Kan det vara så att du tycker Target Finders upplägg bara är nästan rätt för er, t.ex. att du vill ha andra frågor/svarsalternativ/språk/layout, att ni vill ha molnet alldeles för er själva, i en stor koncern t.ex., eller om det har gett dig idéer till något snarlikt… kontakta vem du vill av oss. Läs mer om vilka vi är under Det här är vi.

Förverkliga er helt egna idé tillsammans med Norstat.
norstat-logoNorstat är exemplariskt duktiga. Därför har vi valt dem som partner för vår viktiga benchmarking mätning. Nej, vi har inget annat affärsförhållande med dem än att vi själva gärna anlitar dem för att vi tycker de är bäst på sitt. De är experter på datainsamling i form av alla slags intervjuer. Via gruppdiskussioner, personliga besök, telefon, gammelbrev och webbenkäter. De har god täckning i flera länder, de har många väletablerade undersökningsinstitut och företag som kunder och de hjälper professionellt till med allt utom att tolka intervjusvaren. Där har de valt att avgränsa sig. Du når dem via http://www.norstat.se eller så kontaktar du t.ex. Henrik Jakobson direkt på telefon:  +46 (0)13-489 40 09 alternativt henrik.jakobson@norstat.se

Bjud in en konsult att göra något skräddarsytt.
Det finns en osannolik mängd av verksamhetskonsulter, naturligtvis eftersom de behövs och efterfrågas. Alla vi fyra inom Target Finder (Det här är vi) är med olika bakgrund, kompetens och infallsvinklar beredda att hjälpa dig också med Ad hoc’a lösningar. Det vi inte behärskar själva, tar vi hjälp av ifrån vårt nätverk. Genom våra respektive professioner ser vi att det finns en minsta gemensamma nämnare beträffande framgångsrik verksamhetsutveckling. Och eftersom den gemensamma nämnaren täcker in nästan allt, har vi skapat Target Finder, en lösning som tar bort de element som är onödiga för de allra flesta. Det blir enklare, billigare och effektivare för fler. Vi bidrar till att göra vår omvärld lite bättre.