M-potentialen

Enkäterna nu även på engelska


Fr.o.m vecka 10 2017 erbjuder vi alla våra användare att också kunna låta respondenterna besvara sina enkäter på engelska. Efterfrågan på detta har efter hand blivit tydlig och då är vi naturligtvis inte ”svåra med det”. Visar efterfrågan att också andra språk (som finska, norska, danska, tyska…) är ett krav, så diskuterar vi naturligtvis även det. Men… vi gör ingenting som vi inte känner oss övertygade om blir använt. Vi hatar ju slöseri! Precis som vi tycker att du ska göra.