M-potentialen

Engagemanget dör för de flesta, men… ökar för några


Engagemanget dör (och med den motivationen) om arbetsgruppen inte känner att de anförtros ansvaret över sitt eget arbetssätt.TF mission

Ta del av en komprimerad version av det föredrag vi höll på Personal & Ledarskapsmässan i februari.  Vi baserar våra slutsatser på vetenskap, erfarenhet och två fristående marknadsundersökningar. Vi visar hur själva arbetet med medarbetarundersökningar kan göra oengagerad personal till motiverade medarbetare. Se och lyssna på vår video här.