M-potentialen

M-potentialen

Har inte alla det?


”Att ni blivit klassificerade med högsta kreditvärdighet innebär att vi ser ni sköter era betalningar exemplariskt.” Så berättade medarbetaren från UC som ringde mig härom dagen. ”Jasså,” svarade jag och fortsatte, ”men gör inte alla det?” Att det finns företag och organisationer som ibland slarvar och slösar med sina resurser, det kan väl hända, men rättar

Läs mer

M-potentialen

Konsekvensen av bra stämning är antingen synergi eller slöseri!


Kan bra stämning på jobbet verkligen vara fel? Tänk efter, så håller du nog med vetenskapen om att dålig stämning alltid är fel, medan bra stämning kan vara antingen eller – för verksamheten!   Baserar den goda stämningen sig endast på att kollegorna trivs tillsammans som personer, blir arbetsuppgifterna till negativa avbrott från att prata fritidsintressen,

Läs mer

M-potentialen

#metoo, ska vi fråga specifikt om det i enkäten?


Det tycker vi beror på vad innebörden i #metoo är för er? För oss på Target Finder är det ett synnerligen aktuellt och omtalat begrepp, men i sin grundform tyvärr inte något nytt. Baserat på den media vi har tagit del av uppfattar vi att #metoo stannar vid mäns orättfärdiga förhållningssätt till kvinnor. Enskilda kvinnor vittnar om

Läs mer

M-potentialen

Offensivt och defensivt kan åstadkommas med samma strategiska verktyg.


Självklarheter? Ja, man kan tycka det, men det känns ändå inte som att särskilt många verksamheter resonerar så. Samtidigt! Medarbetarundersökningen är definitivt underskattad som strategiskt verktyg i syfte att nå långsiktig framgång. Vanligt är att man förutsättningslöst gör sin medarbetarundersökning, får extern hjälp med att analysera resultatet och därefter bestämmer hur man ska gå vidare.

Läs mer

M-potentialen

Enkäterna nu även på engelska


Fr.o.m vecka 10 2017 erbjuder vi alla våra användare att också kunna låta respondenterna besvara sina enkäter på engelska. Efterfrågan på detta har efter hand blivit tydlig och då är vi naturligtvis inte ”svåra med det”. Visar efterfrågan att också andra språk (som finska, norska, danska, tyska…) är ett krav, så diskuterar vi naturligtvis även

Läs mer

M-potentialen

Valfrihet eller plikt?


Hur bra kan organisationen bli? Är det ens moraliskt försvarbart att INTE kontinuerligt sträva efter sin fulla potential? Immanuel Kant (1724-1804, grundare av den kritiska filosofin) kom fram till att allas plikt är att blomstra, att vi ska ta väl vara på våra respektive förutsättningar genom att göra det bästa möjliga av dem. Det är en plikt

Läs mer

M-potentialen

Engagemanget dör för de flesta, men… ökar för några


Engagemanget dör (och med den motivationen) om arbetsgruppen inte känner att de anförtros ansvaret över sitt eget arbetssätt. Ta del av en komprimerad version av det föredrag vi höll på Personal & Ledarskapsmässan i februari.  Vi baserar våra slutsatser på vetenskap, erfarenhet och två fristående marknadsundersökningar. Vi visar hur själva arbetet med medarbetarundersökningar kan göra oengagerad personal till motiverade medarbetare. Se

Läs mer

M-potentialen

…så det blir mer lönsamt än motsatsen.


Se filmen från Arbetsmiljöverket här. Jobba strukturerat med vår tjänst Medarbetarpotentialen, så blir det garanterat bra. Chefen ges ett relevant beslutsunderlag för styrningen av sin dagliga verksamhet och med vårt rekommenderade arbetssätt blir processen till en motivationskatalysator för medarbetarna. Allt att vinna, mycket att förlora (om ni låter bli).

Läs mer

M-potentialen

Vi håller föredrag på Personal & Chef 2016


Den 25:e februari, på Kista-mässan Personal & Chef 2016, håller Target Finder ett viktigt föredrag om betydelsen av att tydligt delegera ansvaret för arbetsklimatet till de organisatoriska arbetsgrupperna. Se här. I vågskålen ligger motiverade medarbetare vs. desillusionerad personal. Målet med föredraget är att deltagarna ska inspireras till att öppna ögonen och bejaka det de redan

Läs mer

M-potentialen

Arbetsmiljöverkets nya direktiv – ska stämma i bäcken!


Svenska arbetsmiljöverket har fått nog. Fr.o.m. den 31 mars 2016 gäller nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö. Baserat på vetenskaplig övertygelse, görs nu viktiga regleringar och förtydliganden i arbetsmiljölagen. De nya reglerna ska stödja arbetsgivaren att förebygga ohälsa på arbetsplatsen genom att ”göra det lättare att göra rätt”. AV skriver vidare… ”För en del

Läs mer