Arbetsklimat och kundrelationer

Alla verksamheter har arbetsklimat och kundrelationer som de förtjänar. En sund utgångspunkt är att samtliga i arbetsgruppen är professionella och att de finns där för att bidra till verksamhetens framgång. Därför ansvarar alla tillsammans för att gruppens samverkan blir en TILLGÅNG, att resultatet är MER (åtminstone inte mindre) än summan av vad de som individer skulle ha presterat på egen hand. Annars är det ju slöseri! Target Finder visar hur ni tillsammans ska lyckas arbeta strukturerat med målarbetet, så att ni når dit ni vill, på enklast och mest effektivt sätt.

FÖRÄNDRING är av godo. När vi accepterar och gillar att allting ständigt förändras, då kan vi ödmjukt och optimistiskt möta verkligheten som den är. Arbetsklimat och kundrelationer är rörliga mål. Därför bör inställningen vara att ständigt sträva mot så som ni vill ha det. Oavsett om utgångspunkten är att ni nu är en bit därifrån eller om ni nu redan är där. Genom att lyssna/förankra/justera, utgår ni från de förutsättningar som råder nu och anpassar medlen efter det. Allt att vinna. Mycket att förlora för de passiva. Läs mer.

Feedback är nödvändigt!

Människor är fåfänga. Självbevarelsedriften gör att vi återkommande behöver stämma av hur våra prestationer uppfattas, av personer vi upplever som viktiga för oss. Som professionella har vi anlitats för att bidra till en verksamhets framgång. Ska vi lyckas bra med det behöver vi få konstruktiv feedback, dvs. löpande få veta VAD som uppskattas av våra kunder och kollegor och VARFÖR. Ingen kan rimligen vilja slösa med sina resurser. Felaktigt arbete får göras om. Överleveranser används inte. Den som väntar borde kunna göra något efterfrågat istället. De som slösar lever inte efter sin fulla potential och löper därför större risk att bli ersatta av någon som levererar bättre. Med våra enkla, inspirerande och effektiva medel ger vi er en bättre chans att nå hela vägen fram.

Bli kund via Skapa konto Priser och villkor Låt oss kontakta dig

TITTA RUNT I MOLNET, logga in med: demo@targetfinder.se och demodemo

Få tillgång till ALLT genom att beställa minst en undersökning
Target Finder är Software as a Service (SaaS, en s.k. molntjänst).
Dvs. alltid uppdaterad och tillgänglig, där ni har uppkoppling.