M-potentialen

Offensivt och defensivt kan åstadkommas med samma strategiska verktyg.


Självklarheter? Ja, man kan tycka det, men det känns ändå inte som att särskilt många verksamheter resonerar så. Samtidigt! Medarbetarundersökningen är definitivt underskattad som strategiskt verktyg i syfte att nå långsiktig framgång.

Vanligt är att man förutsättningslöst gör sin medarbetarundersökning, får extern hjälp med att analysera resultatet och därefter bestämmer hur man ska gå vidare. Tills nästa gång. ”Ser det bra ut” (ofta en reflektion baserad på den externes erfarenhet och benchmarking-databas) håller VD ett inspirerat tal för hela personalen, men där den mest uppmärksammade konsekvensen blir en mer påkostad julfest än annars. ”Osar det av misstro” utses syndabockar (kan vara såväl personer som händelser), eftersom handlingskraftiga ledningar vill ha konkreta förklaringar som de kan åtgärda och sedan lämna bakom sig. Det kan hända att julfesten även då blir lite mer påkostad.

Vi förordar att begreppet förutsättningslöst i detta sammanhang ersätts med ambitiöst. Arbetsklimatet finns och förändras, inte bara när det mäts. Utnyttja därför hela processen kring medarbetarundersökningen till att i arbetsvardagen offensivt hålla liv i och styra engagemanget i en för verksamheten strategiskt gynnsam riktning. Parallellt använder ledningen det konkreta undersökningsresultatet till att defensivt analysera och förstå vari det föreligger strategiska hot/hinder, så att de kan åtgärdas i den ordning som ledningen bestämmer.

Offensivt och defensivt kan åstadkommas med samma strategiska verktyg. I alla fall hos Target finder.